X Dainų šventė Čikagoje

Šventės vaizdo įrašai – Pažiūrėkite!

Dešimtoji Šiaurės Amerikos Lietuvių Dainų Šventė – Čikaga 2015

2015 m. liepos 3-5 d. Čikagoje

Padainuosim dainų dainelę.

Buvo nuostabi trijų dienų lietuviškos muzikos šventę Čikagoje!

Beveik 1400 balsų, 65 chorų iš Jungtinų Amerikos Valstijų, Kanados, Lietuvos, ir Jungtinės Karalystės pasirodė dešimtoje Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje. Tūkstančiai lietuvių su šeimomis atvyko į šventę. Buvo proga pabendrauti su draugais, pasidžiaugti lietuviška muzika ir pabuvoti Čikagoje Amerikos Nepriklausomybės dienos minėjimo šventės savaitgalį. Visi šventės renginiai buvo prieinami dvikalbėms šeimoms.

Chorai repetavo. Video kūriniai sumontuoti. Scenografija pastayta. Ši šventė tikrai buvo neeilinė.

Kviečiame pasidalinti su mumis kaip lietuviška daina praturtina Jūsų gyvenimą.

Naujienos

Dainų šventė LRT Lituanicos kanale
Vaizdo įrašų klausimėliai ir atsakymai
Penktadienį, liepos 17 d. Dainų šventės filmo-koncerto transliacija LRT
Sveikinimas pasaulio lietuviams
Garbės svečių priėmimo informacija

Šventės Rėmėjai

Prisiminimai iš jaunystės, ypatingos šventės, ramaus momento ar vasaros stovyklos įkarščio...

Kaip lietuviška daina praturtina Jūsų gyvenimą?

"...ir Tėvynę atradau savo širdy" . .. per Dainų šventę
Rima Chicago
Kaip pasakė gerbiamas V. Lansbergis: "Daina yra laisvė." Dainomis mes tėvynę mylim kur bebūtume! Džiaugiuosi galėdama būti šios šventės dalimi.
Aida Lake Forest, IL
Lietuvių kalba tokia graži, o dainos dar gražesnės. Vai, lėkite, dainos, pas jaunus, senus! Paguoskite širdis, kelkit jausmus.
Violeta Plainfield, Il
Dainuoti lietuviui buvo visada svarbu. Džiaugsmo, skausmo, garbinimo akimirkoje, lietuvis dainavo dainas, giedojo giesmes, raudojo raudas. Melodija jam buvo tarsi atnašavimais... partizanų, tremties, našlaičių, darbo, linksmybių dainos- jos visos parodo tautos dvasinį turinigumą. Džiugu, kad lietuviai išeivijoje išsaugojo dainas, kurias girdėjau vaikystėje, tačiau dabar niekas jų nebedainuoja. Tai šaunu - Jūs mūsų papildyta atmintis! branginkit ir saugokit Dainą, tai mūsų visų stiprybė!
Danutė Jurbarko,  Lietuva
Laikas mums pasidalinti savo fantastiškomis dainomis su platesne publika. Parvažiavus iš IX Dainų Šventės Toronte, pristačiau “Čiūdrelę” savo gimnazijos merginų chorui ir mes ją atlikom žiemos koncerte. Šįmet, pristačiau Vytauto Miškinio “Oi Šąla šąla” Rutgers Universiteto moterų chorui ir mes šį kurinį atliekame žiemos koncerte kaip Amerikos premjera. Amerikonai mėgsta ir sugeba lietuviškai dainuoti! (Bet gal tik ne “Pempel Pempel”, LOL!)
Aleksandra Brittain Filadelfijos choro “Laisvė“
Kai užtraukiama lietuvių liaudies daina, tuomet kiekviena mano–išeivės–ląstelė atpažįsta "savo" ir trokšta dainuoti kartu!
Asta Paupio
Su daina skrendu virš mamos Aukštaitijos, virš tėtuko Suvalkijos, virš mano Lietuvos...
Nomeda Seattle
Lietuviška daina pradėjo mane lydėti nuo mažų dienų, kai išgirdau mamos lopšinę Lietuvoje. Dar tebelydi mane ši lietuviška daina Amerikoje kai dainuoju su mokiniais, draugais ir stovyklautojais. Man patinka ją girdėti įvairiomis formomis ir skirtinguose momentuose.
Vaida M. Marylando
Tikram lietuviui įkūnyta iš protėvių paveldėta tradicijų dvasia ir dabartis atspindintys tai, kas esame, nes esame kūrėjai bei saugotojai. Man ir nusidėvėję tautiniai rūbai gražūs ir vertingi, gintarai garbingą vietą užimantys, šokiai išskirtiniai, o dainos…Mano seneliai, tėvai, aš, mano dukra – šokantys ir dainuojantys…
Irena Woodstock'o
Mano vaikystės dainų švenčių Lietuvoje dainas iki šiol arba puikiai moku, arba jų gabalėlius niuniuoju. O dabar Senas Mašinėles mano mokiniai jau dainuoja savo namuose čia, Amerikoje.
Agnė Mundelein
Galiu tik pritarti mūsų tautos genijaus išsakytai minčiai...
Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas. – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Viktorija Lietuvos
Lietuviška daina - tai dar viena bendrystės su šalia esančiais forma.
Dalia Cidzikaitė Vilniaus
Lietuviška daina dažnai skamba mano ausyse. Nežiūrint kur ar kada ją kas dainuoja, ji visuomet atveria gražią mūsų kiekvieno dalį.
Kęstutis Daugirdas Los Angeles, CA
Man ne angliškos o lietuviškos dainos visados skamba mintyse ir lūpose. Jos išreiškia džiaugsmą, liūdesį, meilę, juoką - ko daugiau reikia?
Rūta Rusinas Toronto, ON Canada